Returnering af varer – Bungalow
Fri fragt over 599 kr | Levering 1-3 dage | 30 dages returret

Retur & ombytning

5. FORTRYDELSESRET

Køb på www.bungalow.dk kan fortrydes og returneres inden for 30 dage fra modtagelse af varen. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning i en e-mail. Du skal benytte vedlagte returformular. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten samt returnerer varen(e), inden fortrydelsesfristen er udløbet. Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den.

Vi modtager ikke returvarer sendt pr. efterkrav eller uden omdeling. Vi modtager kun returvarer, der er købt på www.bungalow.dk. Varer, købt i vores fysiske butik, skal returneres i vores fysiske butik. Du er ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering, og du er ansvarlig for at pakken kommer frem til vores lager.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering af varen til os. Vi anbefaler, at du gemmer postkvitteringen som bevis for, at du har afleveret pakken til posten/transportøren.

Ønsker du at sende varen retur til os, skal du udfylde den vedlagte returseddel og sende varen ubrugt og i original emballage til:

Bungalow Shop

Att.: Charlotte Brandt
Ravnsborggade 17
DK-2200 København N
Denmark

 

Refundering

Vi refunderer betaling for varen modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din returvare på vores lager. Vi gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Vi refunderer den fulde pris for den vare, du returnerer, men ikke for fragtomkostninger betalt i forbindelse med køb.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Hvis du har taget varen i brug ud over, hvad der er nødvendigt for at konstatere varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, forbeholder vi os retten, efter en konkret vurdering i hvert tilfælde, at reducere tilbagebetalingen eller lade tilbagebetalingen helt bortfalde.  

6. REKLAMATION

Hvis din vare lider af en mangel, er defekt eller vi har leveret forkerte varer, bedes du kontakte vores Kundeservice. Kan du allerede konstatere manglen mv. på tidspunktet, hvor transportøren ønsker at foretage levering, bør du nægte at modtage varen. I tilfælde af en mangelfuld vare eller forkert vare, kan du vælge mellem følgende muligheder:

• Returnere varen og få refunderet købsprisen og alle leveringsomkostninger, når vores Kundeservice har behandlet returvarerne, eller

• Beholde varen og anmode om en forholdsmæssig reduktion af købsprisen

Når du kontakter Kundeservice skal du oplyse ordrenummer og eventuelt varenummer. Vi beder dig så detaljeret som muligt beskrive, hvad der er galt med varen og vedhæfte billede af varen, der så vidt det er muligt viser defekten.

Du er ikke ansvarlig for omkostninger forbundet med returneringen af mangelfulde varer eller forkerte varer. Når vi har modtaget varen og såfremt reklamationen er berettiget, tilbagebetaler vi købsprisen, inkl. de oprindelige leveringsomkostninger samt dine rimelige fragtomkostninger i forbindelse med returnering af varen. Ønsker du, at vi leverer en tilsvarende vare til dig, og er vi i stand hertil, refunderer vi ikke dine oprindelige leveringsomkostninger.  

 

7. ANDRE FORHOLD

Force Majeure

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.    

 

Personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Læs venligst vores Persondatapolitik, som fortæller om hvordan vi bruger de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med bestillingsproceduren og din brug af www.bungalow.dk i øvrigt.  

 

Klageadgang

Såfremt du skulle have nogle spørgsmål til eller er utilfreds med varen du har købt, kan du kontakte Bungalow direkte på shop@bungalow.dk, hvor vi vil forsøge at afhjælpe problemet.

Hvis du er utilfreds med varen, du har købt og ikke kan blive enig med vores Kundeservice om en fornuftig løsning på tvisten, har du adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet (www.forbrug.dk).

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr   

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse shop@bungalow.dk 

 

Lov & værneting

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse Betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.